• head_banner_01

Το 10ο Φόρουμ υψηλών προδιαγραφών για την αγορά πρώτων υλών χάλυβα της Κίνας πραγματοποιήθηκε στο Διαδίκτυο Κορυφαία πράσινη ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά το «2021 (Δέκατο) Φόρουμ υψηλής ποιότητας για την αγορά πρώτων υλών χάλυβα της Κίνας» με θέμα «Διπλοί στόχοι άνθρακα που οδηγούν και διασφαλίζουν την ασφάλεια των πόρων», το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της κατασκευής της βιομηχανίας πρώτων υλών χάλυβα υπό το φόντο του «διπλού άνθρακα». Η υψηλής ποιότητας αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανικής αλυσίδας, η υλοποίηση της σταθερότητας της προσφοράς και των τιμών και ο επιστημονικός σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης έχουν δημιουργήσει μια καλή πλατφόρμα επικοινωνίας.

Αυτό το φόρουμ χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Έρευνας Μεταλλουργικής Βιομηχανίας και το China Metallurgical Planning Network παρέχει υποστήριξη δικτύου για αυτό το φόρουμ. Σχεδόν 30 εγχώρια και ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει μεγάλη προσοχή και αναφέρουν σε αυτό το φόρουμ. Ο Fan Tiejun, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Σχεδιασμού και Έρευνας Μεταλλουργικής Βιομηχανίας, και ο Jiang Xiaodong, Αντιπρόεδρος, προήδρευσαν στις πρωινές και απογευματινές συναντήσεις αντίστοιχα.

Το Φόρουμ υψηλών προδιαγραφών της αγοράς πρώτων υλών χάλυβα της Κίνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για εννέα συνεδρίες και έχει γίνει η κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου υψηλής τεχνολογίας στον κλάδο. Έχει διαδραματίσει θετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης, του μετασχηματισμού και της βελτίωσης της ανοδικής βιομηχανίας πρώτων υλών χάλυβα της χώρας μου και έχει δημιουργήσει καλή φήμη στον κλάδο.
Ο Luo Tiejun, αντιπρόεδρος της China Iron and Steel Association, εκφώνησε μια ομιλία για αυτό το φόρουμ και συνεχάρη το φόρουμ εκ μέρους της China Iron and Steel Association. Ο Αντιπρόεδρος Luo Tiejun παρουσίασε τη συνολική κατάσταση της λειτουργίας της βιομηχανίας χάλυβα και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας μου φέτος και με βάση την κρίση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, τον προσανατολισμό της πολιτικής και την κατεύθυνση της βιομηχανίας, υπέβαλε τρεις προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της χαλυβουργίας της χώρας μου: Πρώτον, δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αυτοπειθαρχίας του κλάδου με προσανατολισμό στην αγορά που διατηρεί αποτελεσματικά την τάξη της αγοράς. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός που όχι μόνο θα έχει περιορισμούς στην πολιτική κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών άνθρακα, αλλά θα έχει επίσης αυτοπειθαρχία και κυβερνητική εποπτεία που να συμμορφώνεται αποτελεσματικά με τους νόμους της αγοράς και τις απαιτήσεις της αγοράς. Το δεύτερο είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των πόρων σιδήρου και να ενισχυθεί η ικανότητα εγγύησης των πόρων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να επεκταθεί η ανάπτυξη των εγχώριων ορυχείων, να υποστηριχθεί σθεναρά η επέκταση και η ενίσχυση της βιομηχανικής αλυσίδας ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών από ανακυκλωμένο χάλυβα και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μετοχικών ορυχείων στο εξωτερικό. Το τρίτο είναι η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και η προώθηση της δομικής βελτιστοποίησης και της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης. Η κατασκευή έργων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλών εκπομπών θα πρέπει να περιοριστεί αυστηρά για να διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον «επιβίωσης του πιο ικανού και καλού χρήματος που αποβάλλει το κακό χρήμα» και να προωθήσει τον αυστηρό έλεγχο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και τη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής δομής μέσω εκπομπές άνθρακα, δείκτες κατανάλωσης ενέργειας και εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές και προωθούν τη βιομηχανία Πράσινη, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη.

Ο Niu Li, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Προβλέψεων του Κρατικού Κέντρου Πληροφοριών, έκανε μια κεντρική έκθεση «Πολιτική σταθερής οικονομικής ανάκαμψης μέτριας απόδοσης-Ανάλυση εγχώριας και εξωτερικής μακροοικονομικής κατάστασης και ερμηνεία πολιτικής», από την οπτική γωνία του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος το 2021. πώς η μακροοικονομική ανάπτυξη της χώρας μου το 2021, Υπάρχουν τέσσερα κύρια προβλήματα στην τρέχουσα κινεζική οικονομία και οι προοπτικές της κινεζικής οικονομίας φέτος και του χρόνου. Προβλέπει την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις της εγχώριας και ξένης οικονομικής ανάπτυξης και εστιάζει στην ανάλυση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την τάση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων και την εισαγόμενη αύξηση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων. παράγοντας. Ο αναπληρωτής διευθυντής Niu Li είπε ότι η τρέχουσα κινεζική οικονομία διαθέτει επαρκή ανθεκτικότητα, τεράστιες δυνατότητες και καινοτόμο ζωτικότητα για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη σταθερή ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας. Γενικά, η πρόληψη και ο έλεγχος της επιδημίας στη χώρα μου θα ομαλοποιηθεί το 2021, οι μακροοικονομικές πολιτικές θα επανέλθουν στην ομαλοποίηση και οι οικονομικές λειτουργίες θα εξομαλυνθούν σταδιακά. Τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της οικονομικής ανάκαμψης και η διαφοροποίηση των διαφόρων τομέων είναι εμφανή, δείχνοντας μια κατάσταση «υψηλά μπροστά και χαμηλά στην πίσω». Προσβλέποντας στο 2022, η οικονομία της χώρας μου θα τείνει σταδιακά σε κανονική λειτουργία και ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα τείνει στο δυνητικό επίπεδο ανάπτυξης.

Σε μια έκθεση με τίτλο «Analysis of Mineral Resources Planning and Mine Administration Trends», ο Ju Jianhua, Διευθυντής του Τμήματος Προστασίας και Εποπτείας Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Φυσικών Πόρων, παρουσίασε τη βάση προετοιμασίας, τα κύρια καθήκοντα και την πρόοδο εργασίας των εθνικών και τοπικών σχεδιασμός ορυκτών πόρων. , ανέλυσα τα κύρια προβλήματα που υπάρχουν στους πόρους σιδηρομεταλλεύματος της χώρας μου και την τάση διαχείρισης ορυκτών πόρων. Ο διευθυντής Ju Jianhua επεσήμανε ότι οι βασικές εθνικές συνθήκες των ορυκτών πόρων της χώρας μου δεν έχουν αλλάξει, η κατάσταση και ο ρόλος τους στη συνολική κατάσταση της εθνικής ανάπτυξης δεν έχουν αλλάξει και ότι οι περιορισμοί των πόρων και του περιβάλλοντος δεν έχουν αλλάξει. Θα πρέπει να τηρούμε τις αρχές της «κατώτατης σκέψης, ενοποίησης της χώρας, κατανομής της αγοράς, πράσινης ανάπτυξης και συνεργασίας επωφελών», να ενισχύσουμε την ασφάλεια σημαντικών ορυκτών, να προωθήσουμε τον συντονισμό της ανάπτυξης των πόρων και την οικολογική προστασία και να οικοδομήσουμε μια ασφαλές, πράσινο και αποτελεσματικό σύστημα εγγύησης πόρων. Είπε ότι η βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα της χώρας μου υποστηρίζει σημαντικούς τομείς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα της χώρας και της βιομηχανίας να εγγυώνται τους πόρους σιδηρομεταλλεύματος, τρεις πτυχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διάταξη εξερεύνησης και αναπτυξιακού σχεδιασμού πόρων σιδηρομεταλλεύματος: Πρώτον, ενίσχυση της εξερεύνησης εγχώριων πόρων και προσπάθεια επίτευξης σημαντικής πρόοδος στην αναζήτηση. Το δεύτερο είναι η βελτιστοποίηση του προτύπου ανάπτυξης του σιδηρομεταλλεύματος και η σταθεροποίηση της ικανότητας εφοδιασμού του σιδηρομεταλλεύματος. Το τρίτο είναι η βελτιστοποίηση της δομής της ανάπτυξης και της χρήσης των πόρων σιδηρομεταλλεύματος.

Ο Zhao Gongyi, Διευθυντής του Κέντρου Παρακολούθησης Τιμών της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, στην έκθεση «Ιστορικό και σημασία της δημοσίευσης των μέτρων διαχείρισης του δείκτη τιμών της χώρας μου», σε βάθος ερμηνεία των «Μέτρων Διαχείρισης Συμπεριφοράς Δείκτη Τιμών» που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων φέτος (εφεξής «Μέτρα»), επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση των τιμών είναι σημαντικό περιεχόμενο και βασικός κρίκος της μεταρρύθμισης του οικονομικού συστήματος. Η ευέλικτη, αντικειμενική και αληθινή απόκριση των σημάτων τιμών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την πλήρη ανάδειξη του αποφασιστικού ρόλου της αγοράς, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων και την τόνωση της ζωτικότητας της αγοράς. Η κατάρτιση και η δημοσίευση δεικτών τιμών υψηλής ποιότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση και την προώθηση της εύλογης διαμόρφωσης τιμών και στη βελτίωση της ευαισθησίας των σημάτων τιμών. Ο διευθυντής Zhao Gongyi είπε ότι η έκδοση και η εφαρμογή των «Μέτρων» αντικατοπτρίζει το σύστημα διαχείρισης τιμών με κινεζικά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι επίκαιρο και απαραίτητο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας περίπλοκης κατάστασης τιμών σημαντικών εμπορευμάτων. όχι μόνο έφερε τον δείκτη τιμών της χώρας μου σε ένα νέο στάδιο συμμόρφωσης, αλλά επίσης προβάλλει απαιτήσεις και επισημαίνει την κατεύθυνση για τον δείκτη τιμών και δημιουργεί ένα στάδιο για τον ανταγωνισμό της εγχώριας και ξένης αγοράς δείκτη τιμών, ο οποίος είναι μεγάλος σημασία για την ενίσχυση της διαχείρισης των τιμών και την εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας.

Ο Yao Lei, ανώτερος μηχανικός στο Institute of Mining Market Research, International Mining Research Center, China Geological Survey, έδωσε μια υπέροχη έκθεση με τίτλο «Analysis of Global Iron Ore Resources Situation and Suggestions for Iron Ore Resources Security», η οποία ανέλυσε τη νέα κατάσταση των παγκόσμιων πόρων σιδηρομεταλλεύματος. Από την τρέχουσα σκοπιά, η παγκόσμια κατανομή του σιδηρομεταλλεύματος στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο έχει μεγάλο πλεονέκτημα και το πρότυπο προσφοράς και ζήτησης είναι δύσκολο να αλλάξει βραχυπρόθεσμα. Μετά την επιδημία, και τα δύο άκρα της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος, σκραπ και ακατέργαστου χάλυβα έχουν αποδυναμωθεί. η παγκόσμια μέση τιμή σκραπ χάλυβα και η τιμή σιδηρομεταλλεύματος κατά τη διάρκεια της επιδημίας Η συνολική τάση ήταν «√» και στη συνέχεια μειώθηκε. Οι γίγαντες σιδηρομεταλλεύματος εξακολουθούν να έχουν ολιγοπώλιο στην παγκόσμια αλυσίδα βιομηχανίας σιδηρομεταλλεύματος. Η ικανότητα τήξης σιδηρομεταλλεύματος και χάλυβα στα υπερπόντια βιομηχανικά πάρκα αυξάνεται σταδιακά. Οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές σιδηρομεταλλεύματος του κόσμου το χρησιμοποιούν για πρώτη φορά διασυνοριακό διακανονισμό RMB. Σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της προστασίας των πόρων σιδηρομεταλλεύματος στη χώρα μου, ο ανώτερος μηχανικός Yao Lei πρότεινε την ενίσχυση της συνολικής χρήσης των εγχώριων πόρων παλιοσιδήρου και χάλυβα, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να «παγκοσμιοποιηθούν» μαζί και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ικανοτήτων.
Jiang Shengcai, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων της Κίνας, Li Shubin, Διευθυντής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της China Scrap Steel Application Association, Cui Pijiang, Πρόεδρος της China Coking Association, Shi Wanli, Γενικός Γραμματέας της China Ferroalloy Association, Γραμματέας της Επιτροπής Κόμματος και Αρχιμηχανικός του Ινστιτούτου Σχεδιασμού και Έρευνας Μεταλλουργικής Βιομηχανίας, Ξένος Ακαδημαϊκός της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών Li Xinchuang, από την υποδιαίρεση μεταλλουργικών ορυχείων, σκραπ χάλυβα, οπτάνθρακα, σιδηροκράματα και βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα, με επίκεντρο τον παγκόσμιο σίδηρο προσφορά και ζήτηση μεταλλεύματος υπό το υπόβαθρο διπλού άνθρακα και ο αντίκτυπός του στην προσφορά και ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος της χώρας μου, και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και της αναπτυξιακής τάσης της χρήσης των πόρων παλαιού σιδήρου και χάλυβα της χώρας μου , Η βιομηχανία οπτανθρακοποίησης ανταποκρίνεται στον διπλό άνθρακα στόχος για την προώθηση της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης της βιομηχανίας, ο στόχος διπλού άνθρακα προωθεί την αναβάθμιση του η βιομηχανία σιδηροκραμάτων και ο στόχος διπλού άνθρακα οδηγεί στην κατασκευή του συστήματος εγγύησης προμήθειας πρώτων υλών χάλυβα της χώρας μου για υπέροχο μοίρασμα.

Οι υπέροχες ομιλίες των προσκεκλημένων αυτού του φόρουμ βοήθησαν τη βιομηχανία πρώτων υλών χάλυβα της χώρας μου να κατανοήσει νέες απαιτήσεις πολιτικής, να αναγνωρίσει νέες καταστάσεις ανάπτυξης και να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να προσαρμοστούν ενεργά στις αλλαγές της αγοράς, να σχεδιάσουν επιστημονικά στρατηγικές ανάπτυξης και να βελτιώσουν τις δυνατότητες ασφάλειας πρώτων υλών και δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων.

Αυτό το φόρουμ εστιάζει σε καυτά θέματα όπως ο μακροοικονομικός προσανατολισμός και ο προσανατολισμός πολιτικής, η πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υψηλής ποιότητας της βιομηχανίας πρώτων υλών χάλυβα, η συντονισμένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της βιομηχανικής αλυσίδας, η διεθνής συνεργασία εξόρυξης, η προστασία των πόρων και άλλα καυτά θέματα. μέσω ανάλυσης καταστάσεων, ερμηνείας πολιτικής, στρατηγικών προτάσεων και άλλου συναρπαστικού και πλούσιου περιεχομένου Έχει προσελκύσει περισσότερα από 13.600 άτομα στην αίθουσα ζωντανής μετάδοσης για να παρακολουθήσουν το συνέδριο, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να αλληλεπιδράσουν με μηνύματα. Ηγέτες και εκπρόσωποι της πλειονότητας των εταιρειών χάλυβα, εταιρειών εξόρυξης και εταιρειών που σχετίζονται με την αλυσίδα της βιομηχανίας πρώτων υλών χάλυβα, ερευνητικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό συμμετείχαν διαδικτυακά. Μπορώ.


Ώρα δημοσίευσης: Νοε-14-2021